RESURSI

RESURSI

Resursi ostvarenja projekata:

  • najvažniji subjekti ostvarivanja svakoga projekta jesu stručni i kompetentni nositelji projekata, Grad će odmah oformiti nekoliko skupina stručnjaka koji će u suradnji s vijećnicima pregledati sve projekte koji su već predloženi, ali se zbog političke uskogrudnosti i nesposobnosti nisu razvili
  • stručna i učinkovita uprava; mobilnost i profesionalno usavršavanje zaposlenika u gradskoj upravi
  • Gradsko vijeće kao demokratski forum koji reprezentira volju građana Varaždina
  • gradske tvrtke i ustanove – depolitizirane, s čelništvom izabranim javnim natječajem, na temelju predloženih programa i referenci za vođenje institucija
  • udruge civilnoga društva kao partneri
  • suradničke savjetodavne institucije povezane s gospodarskim, kulturnim, obrazovnim, sportskim i drugim subjektima
  • obrazovne institucije na području Varaždina
  • horizontalno povezivanje s gradovima u Hrvatskoj i s partnerskim gradovima